2014

Erhvervspolitisk Ejerlederforum er Ejerledernes erhvervspolitiske debat-, hørings- og beslutningsforum.

Erhvervspolitisk Ejerlederforum består af ca. 20 ejerledere med en bred erhvervspolitisk viden og interesse, fordelt ud fra geografi, branche og virksomhedsstørrelse, og som med sine individuelle bidrag ønsker at opnå erhvervspolitisk indflydelse sammen med og gennem Ejerlederne. Medlemmer til Erhvervspolitisk Ejerlederforum udpeges af Erhvervsorganisationen Ejerledernes bestyrelse.

En ejerleder er …

som navnet siger, en person, der både ejer og leder egen virksomhed i Danmark, uanset branche.

Ejerledere har et helt særligt DNA, hvor værdier som frihed, ansvar og pligt er de molekylære grundsten, og hvor egenskaber som skabertrang og entreprenørånd skaber det hele. Det er det, der driver os fremad.

Analyser* viser, at ca. halvdelen selv har startet deres virksomhed, mens resten at overtaget den ved køb eller generationsskifte i familien.

  • Der findes flest virksomheder med ganske få ansatte.*
  • Den altovervejende del af ejerledere er over 40 år.
  • Næsten halvdelen er blevet ejerledere, primært fordi de ønsker at have fuld bestem­melse over eget arbejdsliv (45%), mens 29% er blevet det af faglig interesse.
  • Under 10 % har startet egen virksomhed primært for at opnå høj løn eller økonomisk gevinst, f.eks. ved salg.

Den 17. september 2014 afholdt vi møde i Nyborg. Du kan læse om mødet samt se mødedeltagerne her.

Du kan downloade og læse den samlede konklusion, som også er sendt til ministeren, udvalgte politikere og i brugt som grundlag for dialog med pressen.

Vi har delt den samlede konklusion op i fire hovedområder. Disse er:

*(Ejerlederanalyser udført af Rambøll, Nykredit og professor Mette Neville, Juridisk Institut Aarhus Universitet. Analyserne baserer sig på 1.000 telefoninterviews. Ca. trefjerdedel har under 20 ansatte.)

** (85 % af virksomheder med ansatte har 1-9 ansatte i flg. Danmarks Statistik 2012)

77 % af danske virksomheder er ejerledede, dvs. virksomheder hvor direktøren også er den kontrollerende ejer eller et familiemedlem.Fakta

(Kilde: Morten Bennedsen, Familievirksomheder i Danmark 2014)

Om Erhvervsorganisationen Ejerlederne

Erhvervsorganisationen Ejerlederne er stiftet af og for ejerledere. Formålet er at opnå større synlighed og forståelse af ejerledernes specielle erhvervspolitiske og økonomiske forhold og behov.

Erhvervsorganisationen Ejerlederne arbejder gennem dialog med politikere, den finansielle sektor, offentlige myndigheder, offentligheden og medierne.

Erhvervsorganisationen Ejerlederne vil bidrage til medlemmernes vækst, både på det personlige og på det virksomhedsmæssige plan. Medlemmerne får viden, faglige kompetencer, sparring og erfaringsudveksling med andre ejerledere.

Tilmeld nyhedsbrev

Salg

Bliv medlem

Du kan blive medlem med alle de fordele, det har og samtidig være en del af et stærkt ejerlederfællesskab, hvor du støtter de danske ejerlederes sag.

Et medlemsskab koster kr. 3.295,- ex. moms pr. år.

Udfyld formularen, og dit medlemskab vil blive registreret.

logo ejerlederne NYT 2016

brev