Kommentar: Ejerlederen og revisionspligten

I mere end 15 år har ophævelse og lempelser af revisionspligten været på dagsordenen i EU, hos vores egne lovgivere, hos revisorer og långivere. Men der har været langt mellem de fortællinger, som har givet især de mindre virksomheder og ejerledere forståelsen for, hvad ophævelse af revisionspligten kan betyde. Denne kommentar fra Ejerlederne er ikke en tilbundsgående analyse af problemstillingen – snarere en opfordring til alle aktører, der arbejder med ejerledede virksomheder at fokusere mere på den.

Kan se risikoen

Faktisk dukker der med jævne mellemrum rigtig gode eksempler op, som påviser behovet for mere fokus. Således en ny undersøgelse fra FSR – Danske Revisorer, der viser at revisorerne er meget præcise i deres vurdering af, hvilke virksomheder, der er i risiko for at gå konkurs. “Det er til stor gavn for for kreditorer, investorer og andre, der har økonomiske interesser på spil i de økonomisk udfordrede virksomheder,” siger erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen fra FSR i organisationens pressemmeddelelse. En konklusion af analysen, som iøvrigt er delvist forsøgt udlagt som endnu et forsøg fra revisorernes side at (gen)kapre kunderne i segmentet for mindre virksomheder.

Effekt svarer ikke til intentioner

På Syddansk Universitet (SDU) arbejder en cand.merc.aud studerende med færdiggørelsen af sit fagspeciale. Hans navn er Faruk Nemli, og hans fokus er virkningerne af ophævelser og lempelser af revisionspligten. Er de til gavn for de ejerledede viskomheder, som intentionerne og påstandene hele tiden er gået på? Eller er der tale om en stor bagside af medaljen i form af eksempelvis långiveres ekstra arbejde med at få valideret deres kunders økonomiske data? Ejerlederne har talt med Faruk Nemli, som påviser, at der på nuværende tidspunkt synes at være en stor forskel på intentionerne for at ophæve og lempe revisionspligten og den faktiske effekt. For intentionerne har hele tiden været at lette virksomhedernes omkostninger – hvilket så for Ejerlederne står i konstrast til en lang række andre områder, hvor lovgivningen er gået den helt anden vej. Og var revisionspligten så i virkeligheden et kardinalpunkt?