Erhvervspakke – kommentar

Virksomhedsejere en del af finansiering

Det skal ikke kunne betale sig at indbetale for meget til Skat. For personligt ejede virksomheder giver det en skævhed, som betyder, at de kommer til at bidrage til finansieringen af den nye erhvervspakke.

Af Steffen Torvits, bestyrelsesmedlem

Hvis din virksomhed indbetaler for lidt i a conto skat i forhold til den endeligt beregnede skat, skal du betale en forhøjet rente. Du skal ikke kunne tjene på at skylde i skat. Hvis du indbetaler for meget, vil du fremover få en lavere rentekompensation end nu. Det skal heller ikke kunne betale sig at indbetale for meget til Skat. Dette er netop lanceret sammen med erhvervspakken.

”Jeg mener, der er mange positive tiltag i erhvervspakken, men finder at der i forhold til alle personligt ejede virksomheder er en skævhed, når det drejer sig om skatten, der udgør en del af finansieringen,” siger Oluf Hjortlund, formand for Ejerlederne.

Omkostninger, du ikke kan undgå

Udfordringen for de personer, som ejer en virksomhed, er, at de færreste ved, hvilken indkomst året vil ende med. Det kan derfor være svært at indbetale det rigtige a conto skattebeløb, som vil matche den endelige skatteopgørelse.

”Uanset om en virksomhedsejer måtte have betalt for lidt eller for meget, vil den nye model medføre øgede omkostninger, som man ikke kan undgå. Derfor vil personer, der er virksomhedsejere, for det helt overvældende flertals vedkommende blive en del af finansieringen af erhvervspakken,” påpeger Oluf Hjortlund.

Regnskabsaflæggelsen tager tid

Den uheldige situation opstår fordi, regnskabsaflæggelsen ikke kan ske før alle relevante bilag og skæringer er modtaget fra virksomhedens kunder og leverandører.

At dette – også med myndighedernes forståelse – kan tage lidt tid, kan udledes af de regler, der gælder for aflæggelse af regnskab og indgivelse af selvangivelse for den omhandlede gruppe.

Regnskaber for veldrevne personligt ejede virksomheder vil, med mindre der er tale om små enkeltmandsvirksomheder, normalt tidligst kunne foreligge i sidste halvdel af første kvartal i året efter og meget hyppigt på et senere tidspunkt. Fristen for indgivelse af selvangivelser for disse virksomhedsejere er da også fastsat til 30/6 i året efter regnskabsårets udløb.

”Skat er kompliceret. Således også i denne situation. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den nævnte persongruppe er kompliceret og kan meget ofte være påvirket af andre forhold end den ’rene drift’. At ramme den tilnærmelsesvis rigtige a’ conto skat vil derfor stort set være en umulighed,” fortæller Oluf Hjortlund.

En skærpelse af reglerne for rentebetaling og rentekompensation burde optimalt afspejle fristerne for aflæggelse af regnskab og indsendelse af selvangivelse.