Forretningsplan og åbenhed skaber tillid

Forretningsplanen og den åbne fortælling om virksomheden skaber tillid. Ikke mindst hos dem, man søger kapital og finansiering hos. I kølvandet på finanskrisen har pengeinstitutter og andre – ud over at skulle polstre sig med kapital – også skullet kunne dokumentere og kvalificere deres udlån på langt højere niveau end førhen. Det er nogle af ingredienserne til den omvendte finanskrise – at pengeinstitutterne har udlån nok men savner kunder. Virksomhedens forretningsplan og åbenhed er afgørende for at vende denne udvikling.

Af Per-Henrik Goosmann og Steffen Torvits, best.medlemmer i Ejerlederne

Som Ejerlederne beskriver i dette nyhedsbrev under kommentaren “Vi skal videre” (link), er virksomhedernes tilbageholdenhed med at søge finansiering medvirkende årsag til, at de ikke opnår den vækst, de har potentiale til. Mange virksomheder søger i stedet mod selvfinansiering og dermed at være selvforsørgende, og det giver for ejerledede virksomheder ofte en lavere udnyttelse af potentialet – med mindre virksomheden er meget velpolstret. Årsagen er kendt: finanskrisen spøger stadig i baghovedet, myter om vrangvillige långivere, som stiller ublu krav, lever videre og dialogen mellem virksomhederne og långiverne er ikke klar nok.

Forretningsplanen er en af nøglerne

Men hvad er det långiverne og virksomhederne egentlig ønsker sig? Långiverne har kapital nok til udlån til et historisk lavt renteniveau og ønsker sig allermest, at virksomhedens ejer og ledelse kan fremvise en sund forretning, en god historik eller et unikt projekt. Virksomheden har på den anden side brug for at udnytte sit vækstpotentiale, udvikle nye produkter og ydelser og skabe en bedre bundlinje. Og der er ikke tvivl om, at den bedste vej til en långivers accept er dokumentation.

Forretningsplanen er en af nøglerne til denne dokumentation. En plan som gennem data og beskrivelser fortæller om forventninger til fx produkter / ydelser, testdata, specialistudtalelser og referencer, konkurrenceevne og kundegrundlag, likviditetsbudget og bundlinje, omkostninger, kapacitetsudnyttelse og mange andre hårde fakta. Det er ikke længere nok, at have en god personlig relation til banken.

Tæt-på informationer

Mange virksomheder har tilmed erfaret, at der bliver spurgt ind til andre ting, som ikke mindst mange ejerledere føler er “lidt for tæt på”. Det kan være spørgsmål som planlægning af exit eller generationsskifte, planlagt ledelsesskift ved ejerens død, risikostyring, daglig ledelses vidensniveau, bestyrelse, selskabskonstruktion, øvrig families relation til virksomheden, virksomhedens historie fra begyndelsen til nu, planlægning af fremtiden og mange andre “tæt-på” informationer.

Det er informationer som disse, man kan indsætte i en samlet pakke til långiver sammen med den egentlig forretningsplan, så der foreligger en fuld ud dokumenteret viden om den virksomhed, der skal finansieres.

Brug for opdateret viden

Hos Ejerlederne ved vi, at selv med de bedste og længste relationer mellem långiver og virksomhed, opstår der behov for supplerende viden og sikkerhed hos långiver.

I det lys er det derfor ikke unaturligt ved skifte af bank og indledning af nyt forretningsforhold, at forretningsplanen skal være på plads.

Set i et andet perspektiv er det vel heller ikke uvæsentligt, at virksomheden søger sikkerhed for, at långiver ikke pludselig hiver tæppet væk under virksomheden, at aftalerne er klare og ikke mindst forstået, og at der er tillid mellem virksomheden og långivers repræsentanter.

Samarbejde kan genskabe tilliden

Ejerlederne har dette tema – om at genfinde tilliden mellem bankerne og virksomhederne – som fokusområde for hele 2017. Sammen med vores samarbejdspartnere Beierholm, Nordjyske Bank og Sparekassen Sjælland-Fyn ønsker vi at tage en åben dialog med virksomhederne om, hvordan vi gør det. Ikke om nogle år, men i år.

Se invitationen her.