Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2018
torsdag den 1. marts 2018, kl. 10.00 hos Advokatfirmaet Homann, Amagertorv 11, 1160 København K

Bestyrelsen i Ejerlederne konkluderede i efteråret 2017, at organisationen ikke alene kan udfylde de værdier og mål, den er sat i verden for, og at en større organisation er nødvendig for at fremme ejerlederes interesser i Danmark.

På den baggrund har Ejerlederne søgt samarbejde med en anden og mere slagkraftig organisation, hvor SMVdanmark (tidligere Håndværksrådet) er vurderet som attraktiv.

Bestyrelsen foreslår derfor, at Erhvervsorganisationen Ejerlederne overdrages til SMVdanmark, og at generalforsamlingen godkender ’Samarbejds- og overdragelsesaftale’ mellem Erhvervsorganisationen Ejerlederne og SMVdanmark.

Baggrunden for, at ledelsen af Ejerlederne er af den opfattelse, at Ejerledernes medlemmer i videre omfang end det er tilfældet i dag, vil kunne få deres interesser varetaget i SMVdanmark, fremgår af aftalen.

Vedhæftet aftalen fremgår desuden en række medlemsfordele og muligheder, som medlemmerne i Ejerlederne opnår i SMVdanmark:

  • Politisk indflydelse grundet den noget større organisation: Samlet repræsenterer SMVdanmark knapt 20.000 små og mellemstore virksomheder inden for bl.a. byggeri, industri, handel og service.

SMVdanmark er den eneste hovederhvervsorganisation, der udelukkende varetager SMV’ernes interesser.

  • Gode rabatter
  • Juridisk service
  • Byggeriets Fælles Garantiselskab
  • Nyhedsbreve med nyttig information (hvis du abonnerer)
  • SMVdanmarks internationale arbejde
  • Konsulentydelser
  • Værktøjer og gode råd
  • Pension For Selvstændige

Her finder du

Vel mødt som medlem

Oluf Hjortlund

bestyrelsesformand