Generationsskifte

For alt i verden, ingen konsulenter, tak.

At generationsskifte er som at træde ud på den åbne savanne frit eksponeret for alle rovdyrene. Konsulenterne ligger på lur, parate til angreb. Er det så mærkeligt, at ejerledere tøver?

Af Steffen Torvits, kommunikationsrådgiver og bestyrelsesmedlem

Konsulenter henviser til forskningsresultater fra CBS og fortæller, at flere end 20.000 danske virksomheder ’trænger til generationsskifte’. Set fra ejerlederens synspunkt er konsulenterne rovdyr, der sultent kredser om virksomheden for at æde enhver luns, de kan få fat på.

Det er især virksomhedsbrokere, virksomhedsbørser, handelsplatforme, mæglere, advokater og revisorer, der gør sig til. De har alle mange gode råd til ældre herrer og damer, der driver en sund virksomhed. De vil energisk og indsigtsfuldt hjælpe ejerne til at sikre deres værdier, klargøre til salg eller overdragelse – og de er faktisk nødvendige.

Men hvorfor bliver det ikke opfattet som velmenende af ejerlederne? Den ældre leder burde jo straks kunne se, at alle konsulenternes råd er både aktuelle og korrekte.

Øger barrieren for at komme i gang

Det handler som sædvanlig om, at det irriterer ejerlederne, at konsulenterne er så ivrige efter at tilegne sig en god luns af de værdier, han eller hun har skabt. Ejerlederne motiveres ikke af den form for ’tjenester’.

På den måde er konsulenter – direkte mod intentionen – med til at øge barrieren for, at virksomhederne kommer i gang med ejer- eller generationsskifte.

Ikke desto mindre har konsulenterne ret. Det er helt korrekt, at al værdi kan gå tabt, hvis generationsskiftet ikke sættes i gang i god tid – hvis virksomheden ikke klargøres til salg – hvis ejeren ikke erkender, at der er et personligt timeglas, der løber ud.

Lytter til andre ejerledere

Dilemmaet er, hvem ejerlederen kan og vil have tillid til, når nu konsulenterne er i ’bad standing’. Erhvervsfremmesystemet duer formodentlig heller ikke. I ejerlederens øjne har medarbejderne her aldrig drevet virksomhed, eller også har de drevet deres virksomhed i sænk og søgt ly med ansættelse i det offentlige.

Vi ved til gengæld, at ejerledere lytter til andre ejerledere. Reelt er de jo også de eneste, man kan tro på…

Ejerlederne vil gerne høre om både gode og dårlige erfaringer fra ligesindede. De vil gerne møde virksomhedsejere, der tør stå frem under eller efter et generationsskifte.

Frem for at komme med gode råd, er det derfor en god ide at fortælle om ledere, der er handlet deres virksomhed. Til inspiration og til at lære af. Til at sætte gang i processen.

Stil op

I Ejerlederne vil vi derfor gerne opfordre ejere, der selv har solgt virksomheden eller generationsskiftet, til at stå frem.  Det kan føles svært. ”Min situation var jo helt speciel,” hører vi ofte. Men det er enhver handel. Så bare kom an.

Og kære konsulent: Stil også gerne op med cases, der er gode at lære af. Vi er overbevist om, at det er vejen til, at du får flere opgaver med generationsskifte.

 

Købt eller solgt?
Har du købt en virksomhed? Eller solgt? Så håber vi, du lade dig interviewe og fortælle andre om dine erfaringer. Kontakt meget gerne sekretariat@ejerlederne.dk