Investorfradraget, kommentar

Et tiltrængt kapitaltilskud

Investorfradraget er noget af det bedste, der er sket for små virksomheder i lang tid. Fradraget ’sælges’ primært som assistance til iværksættere, men har mindst lige så stor betydning for de mange, mange tusinde veldrevne virksomheder, der udgør kernen i dansk erhvervsliv.

Vi oplever det hele tiden. Det er svært for mindre ejerledede virksomheder at skaffe finansiering og risikovillig kapital. Men det er ikke mere som under finanskrisen, for i dag er bankerne ved at flyde over med likvider. Nej, dels er bankerne blevet meget forsigtige, dels lægger Finanstilsynet mange restriktioner på bankernes udlån.

Det er et problem, ikke blot for virksomhederne, men også for vores samfundsøkonomi. Vi vil gerne have vækst. Og vækst kræver både likviditet og kapital.

Et fornuftigt kapitalgrundlag er forudsætningen for at skaffe likviditet fra banken. Med investorfradraget er der udsigt til, at det kan blive lettere at skaffe dette kapitalgrundlag.

Vurder risikoen omhyggeligt

Aftaleparterne skriver, at de ”…er enige om, at der er behov for at styrke iværksætterkulturen i Danmark. Samtidig skal små og mellemstore unoterede virksomheder have lettere adgang til risikovillig kapital.”

At prioriteringen fra Ejerledernes side er omvendt, skal ikke skille os ad. ”Iværksætter” er et politisk sælgende ord. Men det nødvendiggør alligevel en overvejelse.

Investorerne skal være klar over, at det er mere risikofyldt at investere i en ”start up” og uprøvet iværksætter end i en virksomhed, der gennem mange år har vist sig at være veldrevet. Omvendt følger afkastmuligheden som altid risikoen.

Kræver indsigt

Selvom vi i Ejerlederne værdsætter investorfradraget, skal vi derfor også sende en advarsel til private, uindviede personer. Direkte investeringer i virksomheder kræver indsigt.

Politisk bør investorfradraget ikke sælges som enhver borgers mulighed for at bidrage til investeringer i SMV eller iværksættere. Desværre er der en tendens til dette i noget af det ’oplysende’ materiale. Vurder selv her.

Investorfradraget er ikke for enhver! Vi vil nødig se, at privates tab og fejlinvesteringer resulterer i, at investorfradraget tages af bordet igen.

Men enhver, der kan tåle at tabe det investerede beløb, har en mulighed for god gevinst. Vi tror på, at det kan flytte nogle private aktieinvesteringer over i direkte investeringer i små virksomheder.

Fradraget kan således resultere i en langt bredere målgruppe end de etablerede business angels m.fl.. Det kan give øgede investeringer fra dem, der i dag investerer i andre aktiver.

Det er nyskabende.

Erhvervsorganisationen Ejerlederne

Om Investorfradraget:

Investorfradraget er for private investeringer i unoterede SMV.

”Du kan få fradrag for halvdelen af din investering med en skatteværdi på 30 %. Det betyder, at for hver 100 kr., du investerer, skal du betale 15 kr. mindre i skat.”

Se hele aftalen her.

Kontakt: Steffen Torvits, sekretariat@ejerlederne.dk, 22 22 20 36