Krav om kapitalpolstring

Mindre virksomheder risikerer igen at blive ramt på kreditten

Hvis de mindre pengeinstitutter bliver stillet overfor yderligere krav om kapitalpolstring, kan det samtidig komme til at betyde, at det kan gå ud over lånemulighederne til små og mellemstore virksomheder. Finanstilsynet har i et notat luftet mulighed for at implementere endnu strengere kapitalkrav over for de mindre banker og sparekasser. Ejerlederne kritiserer Finanstilsynet for at medvirke til at skævvride erhvervsstrukturen endnu engang.

Af Per-Henrik Goosmann, journalist og best.medlem i Ejerlederne

“En yderligere kapitalpolstring af pengeinstitutterne har kun negativ effekt over for de mindre og mellemstore virksomheder, som har eller ønsker at finansiere deres vækst med kreditter og lån. Det bliver sværere at få adgang til kapital, og det bliver samtidig sværere for pengeinstitutterne at låne ud. Og regningen ligger igen hos de mindre og mellemstore virksomheder, ligesom erhvervsstrukturen risikerer at blive endnu mere skævvredet på grund af ringere finansieringsmuligheder,” lyder kritikken fra Ejerledernes formand Oluf Hjortlund, som opfordrer Finanstilsynet og lovgiverne til at droppe tankerne.

Goegrafisk slagside oveni

En anden slagside ved Finanstilsynets tanker er den geografiske.

“Strengere kapitalkrav vil typisk ramme de lokale og regionale pengeinstitutter, som har haft det hårdt nok i forvejen efter finanskrisen i 2008. De er typisk repræsenteret i de mere tyndt befolkede områder, og mange af dem servicerer kunder med placering i de samme tyndt befolkede områder. Der vil dermed igen opstå en geografisk slagside, som Ejerlederne tager klart afstand fra,” siger Oluf Hjortlund.

Også kritik fra lokale pengeinstitutter

Flemming Kondrup, adm. direktør i brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter tager også afstand fra Finanstilsynets tanker. Til www.idag.dk. har han blandt andet sagt:

“Der er klar dokumentation for, at de mindre pengeinstitutter har en relativ overvægt af lån til mindre virksomheder og landbrug – især i Udkants Danmark. Og disse kunder vil komme i klemme, hvis de små banker skal leve op til Finanstilsynets nye krav.”

www.idag.dk har tidligere kunnet fortælle, at bankerne i disse år mister udlån til bl.a personligt ejede firmaer, som i stigende grad afvises i banker, der er båndlagt af stramme kapitalkrav.