Ledelsesevner hængt til tørre

Ejerledere har fokus på tempo, mens planlægning og ordenssans ikke er deres stærke side. Det fremgår atter en gang af en ny analyse. Som erhvervsorganisation kender vi ejerledernes behov for sparring. Og vi opfordrer kraftigt til at etablere bestyrelser for at styrke ledelsen af virksomhederne.

Af Steffen Torvits

Ejerledernes ledelsesevner er igen i fokus, denne gang i en analyse gennemført af People Test Systems, der viser, at ejerledere på flere områder adskiller sig fra topledere og andre ledere. ”Overordnet set er de mere påvirkelige og kritiske, på den ene side og mere tempofyldte, karrieremindede og fleksible på den anden. Samtidig er de mindre organiserede og har sværere ved at opfatte behov i deres omgivelser,” lyder det i rapporten.

”Mange ejerledere er drevet af faglig interesse, og det kan medføre, at de mangler ledelsesredskaber, og at de slet ikke har lyst til at være i ledelsesrummet. Så analysen bekræfter, hvad vi ved.,” siger Oluf Hjortlund, formand for Erhvervsorganisationen Ejerlederne.

Svært at give slip

Undersøgelsen konkluderer, at ejerledernes måske største udfordring er at afgive kontrol, fordi de er kritiske og ikke er så gode til at lytte. Rapporten peger således på, at ejerledere generelt har behov for løbende at arbejde med at give slip og anerkende andres kompetence for at opnå succes.

”Ejerlederen er vant til at gøre det hele selv. ’Kan-selv’ er en del af DNA’et for at starte og drive en virksomhed frem. Dette DNA kan være i direkte modstrid til at lede, give slip og uddelegere ansvar,” siger Oluf Hjortlund.

Mere på spil

For ejerlederne står der mere på spil end for andre ledere. Derfor har de et større behov for sparring og bekræftelse, hvilket også underbygges af undersøgelsen.

Det er nærliggende at foreslå lederuddannelse til ejerledere. Kurser og uddannelse vil da også i mange tilfælde være fortræffeligt. I andre tilfælde er det imidlertid så langt fra ejerens DNA og interesse, at der må andre midler til.

Undersøgelsen vurderer, at løsningen måske ligger i at finde medarbejdere eller samarbejdspartnere, som matcher ejerlederne og dækker dem af, hvor de er svagest, så der kan etableres en forståelse for, at man bidrager med hver sine styrker.

Behov for professionelle bestyrelser

Det er vi i Erhvervsorganisationen Ejerlederne helt enige i. Det kan fx være investering i en administrativ leder, en personaleleder eller en kombination med en økonomidirektør.

Endnu mere effektfuldt kan det imidlertid være at etablere en professionel bestyrelse. Med den rette sammensætning af bestyrelsesmedlemmer, kan det styrke ledelsen og skabe betydelig vækst. Hvorfor er der så ikke bestyrelser i flere ejerledede virksomheder?

”En del af årsagen skal findes i, at en bestyrelses indblanding i forretningen kan skabe konflikt i forhold til ejerlederens kontrol-gen. Helt grundlæggende kan det være en udfordring for ejerlederen at give afkald på kontrollen, og det kan kræve grundig og tillidsfuld sparring at nå til den erkendelse,” siger Oluf Hjortlund.

Indsats fra flere sider

Der er derfor behov for en helt målrettet indsats, der får flere ejerledere til seriøst at overveje en bestyrelse, et advisory board eller en mentor. Vi opfordrer til, at det offentlige, rådgivere, finansielle kilder og kollegaer bidrager til denne indsats.

”Desuden har ejerlederne brug for hjælp til at vurdere, hvilke kompetencer bestyrelsen eller tilsvarende skal bidrage med og til screening af kandidater, der kan støtte ejerlederen i vækst. Den gængse ejerleder har ikke nødvendigvis forudsætningerne for dette,” vurderer Oluf Hjortlund.

Fem anbefalinger til at skabe vækst gennem bedre ledelse:

  • Ejerledere: Invester i en administrativ leder eller gør dig selv stærkere og dygtigere gennem uddannelse
  • Ejerledere: overvej grundig, tillidsfuld sparring
  • Ejerledere: Få en professionel bestyrelse, et advisory board eller en mentor
  • Erhvervsfremmesystem, rådgivere, finansielle kilder, kollegaer: bidrag med en indsats for at få ejerledere til at overveje bestyrelse eller anden sparring
  • Region, kommune og rådgivere: Hjælp med at vurdere kompetencebehov og screening af kandidater til bestyrelse