Nyt om generationsskifte

Mulighed for sælgerfinansiering i virksomhedsordningen

En afgørelse i Landsskatteretten betyder, at et sælgerpantebrev i forbindelse med et generationsskifte mellem interesseforbundne parter  kan indgå i virksomhedsordningen, som et erhvervsmæssigt aktiv.

Praksis har i de seneste år bekræftet, at der ikke kan ske udlån fra virksomhedsordningen. Der er desuden sket en skærpelse i forhold til sælgerfinansiering, hvor der i praksis stilles meget strenge krav til, hvornår et sådan tilgodehavende kan indgå i virksomhedsordningen.

Afgørelsen åbner op for, at der kan ske sælgerfinansiering i situationer med overdragelse og generationsskifte mellem nærtstående, i de situationer hvor det er normalt, at sælger finansierer en del af købet mellem uafhængige parter.

Læs mere her