Persondataforordningen

Ro på! Persondataforordningen er blevet skræmmekampagne

Historisk høj bøderamme kan virke skræmmende. Ellers er der ikke meget nyt under solen i persondataforordningen. Derfor: hvis du lever op til de nuværende regler, kan du tage det roligt.

Af Steffen Torvits

Som de fleste har opdaget, træder nye regler om håndtering af persondata i kraft til maj næste år. Det er en skærpelse af den eksisterende lovgivning, hvor en forhøjelse af rammen for bødestraf ved overtrædelse af reglerne er den største forskel. Bøden vil fremover kunne udgøre op til 4 % af den årlige omsætning.

”Jeg har til gengæld erfaret, at mange virksomheder ikke lever op til persondatalovens regler, som de er i dag,” siger advokat Oluf Hjortlund, formand for Ejerlederne. ”Der forestår således i dag et arbejde for en del virksomheder med at opdatere deres rutiner og efterleve de allerede gældende regler.”

Hvis virksomhederne får styr på de eksisterende regler, mener Oluf Hjortlund ikke, at persondataforordningen vil give den store udfordring.

Ikke de vilde bøder

Jóhannus Egholm Hansen, advokat og partner i BoardPartner, mener heller ikke, substansen i den nye lovgivning adskiller sig meget fra den eksisterende. Men konsulenter bruger bøderammen som skræmmekampagne for at sælge deres rådgivning.

”Langt det meste er gældende i den eksisterende lovgivning. De basale krav har ikke ændret sig. Det vigtigste nye er, at man skal kunne dokumentere, at man overholder reglerne,” fortæller Jóhannus Egholm Hansen.

Den store bøderamme på 4 % af virksomhedens årlige omsætning, mener han ikke tilnærmelsesvis vil blive udnyttet og henviser til, at bøderammen på 10 % i kartelsager aldrig har været benyttet.

”Man bruger de nye bødegrænser som et redskab til at skabe et hysteri. Det har både advokater og revisorer været gode til i denne situation,” mener Jóhannus Egholm Hansen og maner til ro:

”Hvis det går galt for en virksomhed, så er normal retspraksis både i EU og i Danmark, at man ikke udnytter den fulde bødegrænse. Der skal virkelig meget til. Der har aldrig været en sag, fx blandt kartelsager, der er kommet bare i nærheden af den fulde bødegrænse.”

Stor forskrækkelse

Ifølge Oluf Hjortlund er skræmmemarkedsføringen hos nogle rådgivere helt ude af proportioner: ”Hos nogle af mine klienter er jeg stødt på henvendelser fra virksomheder, som vil sælge software til håndtering af reglerne om persondata og persondataforordningen. Selv hos mindre virksomheder er der eksempler, som vil medføre årlige omkostninger mellem kr. 35.000 og kr. 50.000. Det forskrækker helt unødigt.”