Risikoledelse 1

Risikoledelse 1 – erkendelse

Der er behov for mere fokus på risikoledelse og bedre krisestyring i de danske ejerledede og SMV-virksomheder. Det er fastslået i en mini undersøgelse fra erhvervsorganisationen Ejerlederne og Torvits & Goosmann. Mange virksomhedsledere og -ejere afstår fra at fokusere på emnet, fordi det synes uoverskueligt og for kompliceret. Men sådan behøver det ikke at være, hvis man erkender risici og gør det enkelt.

Af Per-Henrik Goosmann, best.medl. Erhvervsorganisationen Ejerlederne

To ud af tre virksomheder har ikke overblik over deres risici. Samtidig mangler fire ud af fem virksomheder en plan for håndtering af kriser. To ud af tre virksomheder har heller ikke en procedure for underretning af bestyrelsen om virksomhedens risici og krisehåndtering. Det er nogle af resultaterne i undersøgelsen “Risikoledelse og krisestyring – små og mellemstore virksomheders håndtering af risiko og krise”, som blev offentliggjort tidligere i år.

Handling kræver først erkendelse

Undersøgelsen giver også en række anbefalinger til de virksomheder, som vil bevæge sig fra overvejelser til handling på området. Nogle enkle og operationelle forslag, som eksempelvis at nedsætte en arbejdsgruppe, som identificerer virksomhedens forskellige risici. At virksomhedens ejer og direktion laver en strategi på området, som derefter bliver til en kort og konkret handlingsplan, som alle i virksomheden kender til, og virksomhedens ledelse og bestyrelse arbejder ud fra.

Men rigtig mange erfaringer fra både store og mindre virksomheder viser, at blot at nå dertil kræver en grundlæggende accept af, at virksomheden har risici, at der kan være flere eller mange, og at de kan medføre en krise, som i værste fald kan blive fatal for ejer, ledere og ansatte. En erkendelse, som erfaringerne også viser, bliver skubbet til side – enten fordi den kan opfattes som en trussel, eller fordi virksomhedens ledelse og bestyrelse konstant er optaget af udviklings- og driftsopgaver. Ser man risikoledelse som en del af udviklingen og driften, forholder det sig anderledes.

Den hårde måde

Der er flere tilgange til erkendelsen af, at virksomheden har risici – eller i bedste fald; ikke har. Den gængse tilgang er desværre den hårde metode, hvor den uidentificerede risiko eller flere pludselig udmønter sig i en krise. Hvem af os husker ikke historien fra 2014 med listeria-bakterier i rullepølsen i kantinen? Eller når Arbejdstilsynet, Miljøtilsynet eller Fødevarekontrollen har været på uanmeldt besøg og fundet flere forhold som giver anmærkninger? Det er den hårde metode, som kræver handling her og nu og som ofte griber om sig, fordi løsningerne kræver ressourcer her og nu og… hurtigt.

Erkendelse via systematik

Men der findes også en anden tilgang: at ledelsen og bestyrelsen sætter sig for sammen med medarbejderne at få gennemgået alle faser af virksomheden fra udvikling, planlægning og daglig drift til de ude fra kommende risici, som virksomheden kan have i form af fx samarbejdspartnere, leverandører eller finansieringskilder. Det kræver analyse og systematik, men når først arbejdet er gjort, og der er bevidsthed, er erkendelsen af, at virksomheden har risici – men at der er overblik over dem – ensbetydende med ro og fokus på drift og udvikling.

Rettidig omhu

Mærsk McKinney Møller arbejdede ud fra princippet “anvendt rettidig omhu” – at være på forkant eller forsøge at være på forkant med udviklingen og udfordringerne. Dette princip er også grundlæggende for arbejdet med risikoledelse og krisestyring. Ikke mindst fordi risici, der udvikler sig til krise, ikke kender klokken eller kan vente på, at de rigtige beslutninger bliver taget. Kriser kræver handling her og nu – for at gøre dem mindre eller fjerne dem – og den rettidige omhu er udtrykt ved, at der ligger en handlingsplan for håndteringen, og at alle kender deres rolle i virksomheden, hvis og når planen skal rulles ud.

I næste udgave af vores nyhedsbrev ser vi på nogle enkle værktøjer til, hvordan man i mindre og mellemstore virksomheder kommer fra erkendelse til overskuelige redskaber, som ejer, ledelse og ansatte kan bruge – også i hverdagen.

Link til rapporten “Risikoledelse og krisestyring – små og mellemstore virksomheders håndtering af risiko og krise”