Risikoledelse 2 : Løsninger

Af Per-Henrik Goosmann, best. medl. Ejerlederne

I juni udgaven af nyhedsbrevet Ejerlederen fokuserede vi på udgangspunktet for håndtering af risikoledelse og styring af kriser – erkendelsen. Uden den kommer løsningerne aldrig på bordet, og problemet er afvist lige indtil den dag, hvor det faktisk viser sig. Og så er det ofte en postgang for sent. Her ser vi på nogle enkle løsninger og værktøjer til at forberede sig, så virksomhedens risici ikke vokser sig til konflikter og kriser men håndteres operationelt og med det overskud, der skal til.

Keep it simple

Det er vigtigt, at arbejde med risikoledelse på en systematisk måde for at få det størst mulige overblik. Og det er ikke mindst vigtigt, at arbejde efter “keep it simple” metoden; at undgå at gøre tingene mere komplicerede, end de er.

Første skridt er naturligvis at indsamle data fra din virksomhed og bearbejde dem. Det gøres enkelt ved at stille spørgsmål til, om eks. forretningsgange og processer er optimale, om der skulle være en leverandør eller samarbejdspartner på vej ud i problemer, som kan have betydning for din virksomhed, om det finansielle beredskab er optimalt, om forsikringerne dækker – og hele vejen rundt i 360 grader.

Næste skridt er et involvere nøglemedarbejdere, bestyrelse og partnere i processen for at være sikker på at få andres observationer med og noteret dem ned.

Når du finder risici i virksomheden, så sæt farver på dem. Prioriter dem: Rød for risici, som kan true virksomhedens eksistens. Gul hvis det er risici, som du skønner kan udvikle sig i negativ retning eller opstå senere under bestemte forudsætninger. Grøn for risici, som ikke kan udvikle sig eller er lette at håndterede.

risikoledelse-2-matrix

“Keep it simple” er også at sætte risiciene ind i nogle kategorier. Handler det om IT? Er det en økonomisk risiko på en stor kunde, så hedder det Finans. Er det risikoen for at miste afgørende viden, hvis en nøglemedarbejder siger op – så hedder det HR / Organisation. Er det risiko for plagiering af produktet, så hedder det Produkt. Med andre ord er det vigtigt, at gøre det overskueligt og dermed gøre det enkelt.

Den potentielle krise

I enhver virksomhed findes der en eller flere potentielle kriser, når man får afdækket sine risici. Kriser, som på den ene eller den anden måde kan få stor betydning for virksomhedens troværdighed og drift. Og erfaringerne siger, at der ikke skal så meget til. Blot én enkelt medarbejders indberetning til et tilsyn eller kontrol. Blot én forkert videresendelse af en e-mail til den forkerte. Blot én eneste ubevidst forsømmelse. Enkle eksempler på kriser, der kan opstå i enhver virksomhed.

Finder du og dine medarbejdere sådanne potentielle kriser i hverdagen, er det vigtigt at få defineret dem og talt om dem med det samme. Ikke mindst at få lagt en plan for, hvordan du og I imødegår krisen, før den bliver omfattende.

Og skulle den blive omfattende er det endnu mere vigtigt at holde hovedet koldt og kende sine egne og medarbejdernes styrker og svagheder i en sådan situation.

Brug sund fornuft, erfaringer og kompetente rådgivere

På nettet og i bøger finder du en jungle af gode råd og forskrifter for risikoledelse og krisehåndtering. Men fælles for de fleste materialer gælder, at de enten er meget generiske og komplicerede, eller at de er tilrettet én bestemt type risiko eller virksomhed.

Da virksomheder oftest er lige så forskellige som mennesker, handler det derfor om ikke at lave en copy-paste på andres materialer eller forsøge at bruge overordnede teoretiske rammer og krænge dem ned over virksomhedens virkelighed og dna.

Derimod handler det om at bruge sine egne observationer, erfaringer, sunde fornuft og nogle erfarne og kompetente rådgivere på området; nogle som har prøvet at håndtere kriser, nogle som har arbejdet systematisk med risici før, nogle som ved, hvordan risikoledelse og krisehåndtering kan skabe merværdi i virksomheden.

Link til rapporten “Risikoledelse og krisestyring – små og mellemstore virksomheders håndtering af risiko og krise”