Vi præsenterer: Ejerlederne

I al ubeskedenhed vil vi bruge generalforsamlingen den 25. marts 2017 som afsæt til at præsentere de ting, vi har arbejdet med siden sidste års generalforsamling og frem til dato. Og som Oluf Hjortlund vil sige i sin formandsberetning: “2015 var prøvelsernes år. 2016 blev stabiliseringens år”.

Fra forening til brancheorganisation

Med prøvelsernes år mener Oluf Hjortlund, at Ejerlederne som organisation fik så mange udfordringer, at det ganske enkelt gik ud over fokus på fremdrift, medlemmer og partnere. Med stabiliseringens år mener han, at Ejerlederne har fået løst nogle af de største problemer samtidig med, at bestyrelsen er blevet aktiveret til at være en arbejdende bestyrelse med fokus på at agere som brancheorganisation for sine medlemmer og partnere. Men stabilisering betyder ikke, at alt er løst. Der er fortsat store udfordringer i og med, at kampen om medlemmernes opmærksomhed er øget og tilbuddene fra andre organisationer kan synes mere attraktive – også selv om de ikke repræsenterer ejerlederes interesser på samme vis.

Vi bliver hørt mere

En af de væsentligste begivenheder i 2016 / 2017 har været tilgangen af partnere med DANA, Sparekassen Sjælland-Fyn, Nordjyske Bank som eksempler på de nye og med fortsat partnerdeltagelse fra Beierholm og Vækstfonden. En af de væsentligste opgaver, som bestyrelsen har løftet i et tæt samarbejde, har været at definere de erhvervspolitiske områder, som Ejerlederne og vores medlemmer vil markere sig: arbejdsmarked, finansiering, generationsskifte, udvikling af partnerskaber, bestyrelsesarbejdet og mange andre relevante forhold. Vores stemme er blevet hørt – ikke bare én eller to gange men mange gange er Ejerledernes synspunkter formidlet videre i medierne og på den nye hjemmeside. På den måde har vi løftet et stort efterslæb fra tidligere – mere synlighed gennem mere åbenhed. Endelig har Ejerlederne fortsat fokus på sekretariatsfunktionen, medlemsservice og kommunikationen til medlemmerne.

Fortsat en stor opgave

Men der er fortsat behov for at gøre et ekstraordinært stort arbejde. Skal Ejerledernes stemme som brancheorganisation virkelig batte, skal vi have endnu flere medlemmer og partnere. Og i bestyrelsen er der også en erkendelse af, at dette arbejde skal have aller højeste prioritet i 2017 / 2018.

Har du lyst til at komme til vores generalforsamling? Så se mere her og duk gerne op som medlem med stemmeret. Men husk til din tilmelding til sekretariat@ejerlederne.dk af praktiske hensyn.